Milieu en Tante Paula

·         Elektrische scooters en steps belasten het milieu 99% minder dan het schoonste conventionele voertuig.

·         Uitlaatgassen van auto’s bevatten vele zeer schadelijke stoffen zoals er zijn CO2, stikstof, benzeen en roet. Enkele zijn bewezen kankerverwekkend.

·         Ruim 30% van gevaarlijke ozonlaagafbrekende gassen worden door autogebruik veroorzaakt.

·         Bekend is dat de temperatuur op aarde gedurende de komende 50 jaar met 1.5 tot 4,5 graad Celsius toeneemt. Bron SMMT.

  

·         De regering heeft zich, mede ingegeven door de EU RICHTLIJNEN tot 2010 ten doel gesteld de uitstoot van CO2, stikstof en roet drastisch te reduceren. Auto’s mogen niet meer overal rijden.

·         60% van de autoritjes zijn minder dan 5 km en 25% zijn minder dan 2 km. Bron: A.N.W.B.

·         1 auto neemt dezelfde ruimte in als 5 scooters als ze geparkeerd staan.

·         Elektrische scooters zijn volledig schoon, geven geen uitstoot meer indien men oplaad met groene stroom.

·         In Engeland bijvoorbeeld overlijden jaarlijks 20.000 personen aan ziekten die verband houden met de luchtkwaliteit. (longziektes)

 

·         Sommige gemeenten(o.a. Amsterdam) gaan vuile auto’s en vuile voertuigen in de bebouwde kom weren. Bron: Kamerkrant April 2006.

·         Diverse milieuvriendelijke projecten worden gesubsidieerd door de EU.

·         Door de geruisloosheid kan men ook indien mogelijk en toegelaten rustgebieden bezoeken.

 

Conclusie: Je bent beter af met een elektrische step, aangezien deze aan alle eisen en voordelen voldoet!


Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap